اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد جعفر پوینده
محمد جعفر پوینده
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. درآمدی بر هگل
نگاهی‌ به‌ زندگی‌، آثار و فلسفه‌ی‌ هگل همراه‌ با چکیده‌ای‌ از آثار وی‌
فکر روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۲. اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن
نشر نی، تهران، ۱۳۷۷ش.، با مقدمه: فدریکو مایور