اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد صفوی
محمد صفوی
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
دریای عرفان ۱. دریای عرفان (ویراستاری)
شرح حال آیت الله سید علی قاضی طباطبایی قدس سره
نویسنده: هادی هاشمیان
موسسه فرهنگی طه، چاپ اول، قم، ۱۳۷۹ش.