اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد فناری
محمد فناری
آثار موجود در کتابخانه
۱. شرح رباعی شیخ اکبر محیی الدین اعرابی، کنا حروفا عالیات
الفوائد الفناریه ۲. الفوائد الفناریه
• شرح فناری فی علم المنطق علی ایساغوجی، داراحسان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
۳. مصباح الانس