اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محسن مهدی
محسن مهدی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
الألفاظ المستعملة فی المنطق ۱. الألفاظ المستعملة فی المنطق (تحقیق و تعلیق)
نویسنده: ابونصر محمد فارابی
مکتبة الزهراء، قم، ۱۴۰۴ق.