اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   بهروز عزبدفتری
بهروز عزبدفتری
آثار موجود در کتابخانه
۱. درباره نوآم چامسکی
فرهنگ معاصر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
ترجمه:
۲. تفکر و زبان
نیا (نیما)، چاپ دوم، تبریز، ۱۳۷۰ش.، ویراستار: بایرام صادقی