اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   روژه گارودی
روژه گارودی
آثار موجود در کتابخانه
۱. ‎Biographie du xxe siecle: le testament philosophiqe de Roger Garaudy
۲. Les mythes fondateurs de la politique Israelienne
آثار ترجمه شده:
سرگذشت قرن بیستم ۳. سرگذشت قرن بیستم
وصیت نامه فلسفی روژه گارودی
مترجم: افضل وثوقی