اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   زهره دادفر
زهره دادفر
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
تاریخچه زمان ۱. تاریخچه زمان
مترجم: حبیب الله دادفر
انتشارات کیهان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.