اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی اصغر حلبی
علی اصغر حلبی
آثار موجود در کتابخانه
۱. سه فیلسوف بزرگ
دیوژن، دکارت، ولتر
• سه فیلسوف بزرگ دیوژن، دکارت، ولتر، انتشارات زوار، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۴ش.
زاکانی نامه ۲. زاکانی نامه
رساله در شرح احوال، آثار، و نقد افکار مولانا عبید زاکانی (همراه با گزیده یی از نوشته و سروده ها و توضیح آنها)
انتشارات زوار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
ترجمه:
دانشنامه عمومی ۳. دانشنامه عمومی
پیک ترجمه و نشر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.، 2 جلد
تصحیح و تحقیق:
اخلاق الاشراف ۴. اخلاق الاشراف (تصحیح)
نویسنده: عبید زاکانی
اساطیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۷ش.