اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی اسدی
علی اسدی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
طبیعت طبیعت ۱. طبیعت طبیعت
شناخت شناخت ۲. شناخت شناخت
سرمشق گمشده ۳. سرمشق گمشده
طبیعت بشر
نویسنده: ادگار مورن
تصحیح و تحقیق:
الانسان و العقیدة ۴. الانسان و العقیدة (تحقیق)
نویسنده: آیة الله سید محمدحسین طباطبائی (علامه طباطبائی)
نشر باقیات، چاپ دوم، قم، ۱۴۲۸ق. برابر ۱۳۸۶ش. برابر 2007م.، محقق: صباح ربیعی