اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   افشین جهاندیده
افشین جهاندیده
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
درآمدی بر اندیشه پیچیده ۱. درآمدی بر اندیشه پیچیده
نشر نی، تهران، ۱۳۷۹ش.