اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ژان فرانسوا لیوتار
ژان فرانسوا لیوتار
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
پدیده شناسی ۱. پدیده شناسی
مترجم: عبدالکریم رشیدیان
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.