اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   رضا جمالیان
رضا جمالیان
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. قدرتهای روانی هیپنوتیزم
قابلیتهای ماورالطبیعی حالات هیپنوتیزمی
لیوسا، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
۲. هیپنوتیزم ـ از حرف تا عمل
• هیپنوتیزم از حرف تا عمل، عطائی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، ویراستار: مینا بیگلری
۳. آموزش عملی ریلاکس شدن و مدی تیشن
دکلمه گران، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۴. پرواز روح
خودآموز خارج‌ کردن‌ روح‌ از بدن‌ در ۳۰ روز
انتشارات درسا، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۸ش.
۵. ارتباط مؤثر و موفقیت قطعی با ان‌. ال‌. پی‌ (‎NLP‬)‎ :‬برنامه‌ریزی‌ براساس‌ عصب‌شناسی‌ زبان‌
جیحون، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
ذن مدی تیشن ۶. ذن مدی تیشن
انتشارات درسا، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۶ش.