اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فتحعلی واشقانی فراهانی
فتحعلی واشقانی فراهانی
آثار موجود در کتابخانه
۱. آیت مهر
نشر رامین، تهران، ۱۳۷۸ش.، با مقدمه: علی مدرسی
خطاطی:
قطره ای از دریا ۲. قطره ای از دریا
نویسنده: عماد خراسانی
قطره ای از دریا، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، با مقدمه: جلال الدین کزازی