اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مسلم صاحبی
مسلم صاحبی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
نظریه عدالت صحابه و رهبری سیاسی در اسلام ۱. نظریه عدالت صحابه و رهبری سیاسی در اسلام
سازمان تبلیغات اسلامی،مرکز چاپ و نشر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
۲. نماز جمعه در روایات شیعه و سنی
ویراستاری و مقدمه:
فرهنگ جامع سخنان امام حسن علیه السلام ترجمه کتاب موسوعه کلمات الامام حسن علیه السلام ۳. فرهنگ جامع سخنان امام حسن علیه السلام (ویراستاری)
مترجم: علی مؤیدی
• فرهنگ جامع سخنان امام حسن علیه السلام ترجمه کتاب موسوعه کلمات الامام حسن علیه السلام، نشر معروف، چاپ اول، قم، ۱۳۸۲ش.