اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   نرگس انتخابی
نرگس انتخابی
آثار موجود در کتابخانه
۱. فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی ـ فارسی
نویسنده: علی محمد حق شناس، حسین سامعی
فرهنگ معاصر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.، 2 جلد