اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عیسی ولایی
عیسی ولایی
آثار موجود در کتابخانه
فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول ۱. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
ارتداد در اسلام ۲. ارتداد در اسلام
نشر نی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۰ش.