اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابی الفتح عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی
ابی الفتح عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی
آثار موجود در کتابخانه
غرر الحکم و درر الکلم ۱. غرر الحکم و درر الکلم
• غرر الحکم و درر الکلم من کلام امیرالمومنین علی بن ابی الطالب علیه السلام، دارالقاری، چاپ اول، بیروت، 1987م.، محقق: محمد سعید طریحی
• تصنیف غررالحکم و درر الکلم، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، چاپ اول، قم، ۱۳۶۶ش.
• غرر الحکم و درر الکلم، بی نا، تهران، ۱۳۳۷ش.
• غرر الحکم و درر الکلم، دار الکتاب، قم، ۱۳۳۵ش.، 2 جلد
مختصر جواهر الکلام فی الحکم والأحکام ۲. مختصر جواهر الکلام فی الحکم والأحکام
معجم مفهرس للحکم النبویة
دار العلوم، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۴ق.