اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد سید اخلاقی
محمد سید اخلاقی
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
۱. ما عشق را از بهشت به زمین آورده ایم 1375 ـ 1373 (ویراستاری)
نویسنده: هیوا مسیح
قصیده، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
قصیده سرا، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۶ش.
۲. دیوان حلاج و گذری بر اندیشه و تعبیرات عرفانی (ویراستاری)
نویسنده: لوئی ماسینیون
مترجم: قاسم میرآخوری، حیدر شجاعی
قصیده، تهران، ۱۳۸۶ش.