اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   امیر خسروی
امیر خسروی
آثار موجود در کتابخانه
۱. سلام سینما
چند گفتگو
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.