اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدرضا طالبی نژاد
محمدرضا طالبی نژاد
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. روانشناسی و ارتباط
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.، ویراستار: جرج آرمیتیج‌ میلر