اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   هوشنگ نایبی
هوشنگ نایبی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
تحلیل محتوا ۱. تحلیل محتوا
مبانی روانشناسی
نشر نی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.