اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالرسول جهرمی شریعتمداری
عبدالرسول جهرمی شریعتمداری
آثار موجود در کتابخانه
۱. الاجتهاد و الأخبار
• المقالات و الرسالات - 23، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، قم، ۱۴۱۳ق.، 100 جلد
۲. کلمة موجزة فی الأرواح و الأشباح و المیثاق و الذر
• المقالات و الرسالات - 35، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، قم، ۱۴۱۳ق.