اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عباس اسدی
عباس اسدی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. تعریف بالمتبقی من تراث الشیخ المفید علیه الرحمة (مترجم )
• المقالات و الرسالات - 2، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ق.، 100 جلد