اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آذر مقامی
آذر مقامی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. چگونه علمی فکر کنیم
فکر علمی‌، ذهن‌ علمی‌، اندیشه‌ علمی‌
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.