اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسین بشیریه
حسین بشیریه
آثار موجود در کتابخانه
۱. آموزش دانش سیاسی مبانی‌ علوم‌ سیاست‌ نظری‌
نشر نگاه معاصر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.