اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   غلامرضا رشیدی
غلامرضا رشیدی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه و مترجم ۱. ترجمه و مترجم
آموزش‌ اصول‌ و قواعد اساسی‌ ترجمه‌، درسنامه‌ای‌ قابل‌ استفاده‌ استادان‌، مترجمان‌ مبتدی‌...
آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، چاپ چهارم، مشهد، ۱۳۸۰ش.