اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جواهر لعل نهرو
جواهر لعل نهرو
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
زندگی من ۱. زندگی من
اتوبیوگرافی
مترجم: محمود تفضلی
امیرکبیر، چاپ چهارم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۶۱ش.، 2 جلد
همچنین نگاه کنید
علی اصغر حکمت علی اصغر حکمت