اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مهدی محسنیان راد
مهدی محسنیان راد
آثار موجود در کتابخانه
ارتباط شناسی (ارتباطات‌ انسانی‌ میان‌ فردی‌، گروهی‌، جمعی‌) ۱. ارتباط شناسی (ارتباطات‌ انسانی‌ میان‌ فردی‌، گروهی‌، جمعی‌)
ویراستاری و مقدمه:
جستارهایی در رسانه ۲. دین و رسانه (مقدمه)
گردآورنده: حمیدرضا قادری، حسین عمید
• جستارهایی در رسانه، دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، 4 جلد