اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علینقی خرازی
علینقی خرازی
آثار موجود در کتابخانه
راهنمای روانشناسی شناختی و علم شناخت ۱. راهنمای روانشناسی شناختی و علم شناخت
نویسنده: رمضان دولتی
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.