اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مایکل‌ پاتریک‌ مورفی
مایکل‌ پاتریک‌ مورفی
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
حیات چیست؟ ۱. حیات چیست؟
دیدگاه‌های‌ برجسته‌ترین‌ دانشمندان‌ معاصر اروین‌ شرودینگر، مایکل مورفی و دیگران
مترجم: محمدنبی سربلوکی
نشر مرکز،کتاب ماد، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، ویراستار: انیل لوک