اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   انیل لوک
انیل لوک
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
حیات چیست؟ ۱. حیات چیست؟ (ویراستاری)
دیدگاه‌های‌ برجسته‌ترین‌ دانشمندان‌ معاصر اروین‌ شرودینگر، مایکل مورفی و دیگران
نویسنده: مایکل‌ پاتریک‌ مورفی
مترجم: محمدنبی سربلوکی
نشر مرکز،کتاب ماد، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.