اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدنبی سربلوکی
محمدنبی سربلوکی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
حیات چیست؟ ۱. حیات چیست؟
دیدگاه‌های‌ برجسته‌ترین‌ دانشمندان‌ معاصر اروین‌ شرودینگر، مایکل مورفی و دیگران
نویسنده: مایکل‌ پاتریک‌ مورفی
نشر مرکز،کتاب ماد، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، ویراستار: انیل لوک