اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عباس باقری
عباس باقری
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
علم، شبه علم و علم دروغین (بررسی‌ راه‌های‌ شناخت‌) ۱. علم، شبه علم و علم دروغین (بررسی‌ راه‌های‌ شناخت‌)
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، با مقدمه: کریستیان دو دوو
مانی و سنت مانوی ۲. مانی و سنت مانوی
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.