اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جهانگیر معینی علمداری
جهانگیر معینی علمداری
آثار موجود در کتابخانه
موانع نشانه شناختی گفتگوی تمدنها ۱. موانع نشانه شناختی گفتگوی تمدنها
انتشارات هرمس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.