اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالحسین دستغیب
عبدالحسین دستغیب
عبدالحسین دستغیب
آثار موجود در کتابخانه
۱. داستانهای شگفت
اصول دین ۲. اصول دین
شامل توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد
کانون تربیت، چاپ اول، شیراز، ۱۳۶۳ش.
فاتحة الکتاب ۳. فاتحة الکتاب
تفسیر سوره شریفه حمد
دار الکتاب، قم، ۱۳۶۲ش.، مصحح: محمدهاشم دستغیب
گناهان کبیره ۴. گناهان کبیره
دار الکتاب، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۸ش.، 2 جلد، با مقدمه: محمدهاشم دستغیب
معاد ۵. معاد
• بی نا، قم، اردیبهشت ۱۳۶۳ش.
یقین ۶. یقین
گردآورنده: اسماعیل شفیعی
نور الصادق، تهران، ۱۳۶۲ش.، با مقدمه: محمدهاشم دستغیب
اخلاق اسلامی ۷. اخلاق اسلامی
آثاری درباره عبدالحسین دستغیب:
یادواره شهید حضرت آیت الله حاج سید عبد الحسین دستغیب شیرازی ۱. یادواره شهید حضرت آیت الله حاج سید عبد الحسین دستغیب شیرازی