اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فرشید اقبال
فرشید اقبال
آثار موجود در کتابخانه
۱. فارسی بیاموزیم
ایران یاران، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
۲. مکالمات روزمره فارسی
ایران یاران، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.