اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   پرویز شهریاری
پرویز شهریاری
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. من؟ من با همه فرق می کنم
نویسنده: فردریک پل
تجربه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۲. سرگرمیهای توپولوژی (توپولوژی‌ تجربی‌)
نشر نی، تهران، ۱۳۶۵ش.