اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جهان ملک خاتون
جهان ملک خاتون
آثار موجود در کتابخانه
دیوان کامل جهان ملک خاتون ۱. دیوان کامل جهان ملک خاتون
به کوشش: پوراندخت کاشانی راد، کامل احمدنژاد
انتشارات زوار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.