اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   زابینه اشمتیکه
زابینه اشمتیکه
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
۱. کشف المعاقد فی شرح قواعد العقائد (مقدمه)
چاپ عکسی از روی نسخه خطی کتابخانه دولتی برلین (آلمان)،به ضمیمه بخشی از کتاب المخلص فخر رازی به خط ناج رازی
نویسنده: محمود حمصی رازی