اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ملیحه کرباسیان
ملیحه کرباسیان
آثار موجود در کتابخانه
۱. در خرابات مغان
جستارهایی در فرهنگ ایرانی
انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۸۵ش.
کشاکش های مانوی ـ مزدکی در ایران ساسانی ۲. کشاکش های مانوی ـ مزدکی در ایران ساسانی
گردآورنده: محمد کریمی زنجانی اصل
اختران، تهران، ۱۳۸۴ش.