اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد نجفی زنجانی
احمد نجفی زنجانی
آثار موجود در کتابخانه
خطاطی:
اثنی عشر رسالة ۱. الاعضالات
نویسنده: محمدباقر میرداماد
• اثنی عشر رسالة، تهران، با مقدمه: آیة الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی
خطبة الغدیر ۲. خطبة الغدیر
شاعر: صغیر اصفهانی
شرکت سهامی طبع کتاب، تهران، ۱۳۷۱ق.
عدد چهل ۳. عدد چهل
نویسنده: احمد مقدسی زنجانی
جهان، تهران، ۱۳۹۰ق.