اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فرناز حائری
فرناز حائری
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
عرب ستیزی در ادبیات معاصر ایران ۱. عرب ستیزی در ادبیات معاصر ایران
نویسنده: جویابلوندل سعد
نشر کارنگ، تهران، ۱۳۸۲ش.، ویراستار: ناصر پور پیرار