اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   رسول مسلمانیان قبادیانی
رسول مسلمانیان قبادیانی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
بدایع الصنایع «قرن نهم» ۱. بدایع الصنایع (تصحیح)
نویسنده: عطاءالله حسینی نیشابوری
• بدایع الصنایع «قرن نهم»، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.، ویراستار: ناصر رحیمی