اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ناصر رحیمی
ناصر رحیمی
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
بدایع الصنایع «قرن نهم» ۱. بدایع الصنایع (ویراستاری)
نویسنده: عطاءالله حسینی نیشابوری
• بدایع الصنایع «قرن نهم»، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.، مصحح: رسول مسلمانیان قبادیانی