اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   کریستوفر برونر
کریستوفر برونر
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
۱. نحو زبانهای ایرانی میانه غربی
مترجم: سعید عریان
پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، تهران، ۱۳۷۶ش.، محقق: سعید عریان