اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسین حسینی
حسین حسینی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
پیام نگار (مقدمه، متن و ترجمه‌ی خطابه‌ی غدیر) ۱. پیام نگار (مقدمه، متن و ترجمه‌ی خطابه‌ی غدیر) (مترجم به زبان فارسی)
مترجم به زبان انگلیسی: رحیم دولتی
نگار، تهران، ۱۳۸۵ش.
ویراستاری و مقدمه:
خلوتی با غدیر ۲. خلوتی با غدیر (مقدمه)
گردآورنده: محمدمهدی بهداروند
حر، قم، ۱۳۸۵ش.