اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عارف احمد زغول
عارف احمد زغول
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
تحسین و تقبیح ثعالبی ۱. تحسین و تقبیح (تصحیح)
مترجم: محمد ساوی
• تحسین و تقبیح ثعالبی، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۵ش.