اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابن خالویه
ابن خالویه
آثار موجود در کتابخانه
مختصر فی شواذ القرآن من کتاب البدیع لابن خالویه ۱. مختصر فی شواذ القرآن من کتاب البدیع لابن خالویه
دارالوراق، چاپ اول، بیروت، 2012م.، محقق: برجستراسر
اعراب ثلاثین سورة من القرآن الکریم ۲. اعراب ثلاثین سورة من القرآن الکریم
ناصرخسرو، تهران، ۱۳۶۲ش.