اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد انطاکی
محمد انطاکی
آثار موجود در کتابخانه
المنهاج فی القواعد و الاعراب ۱. المنهاج فی القواعد و الاعراب
ناصرخسرو، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.