اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عباس ایمانی قمی
عباس ایمانی قمی
آثار موجود در کتابخانه
زبدة الاحادیث در چهل حدیث ۱. زبدة الاحادیث در چهل حدیث
با ملحقات‌ و اضافات‌ دیگر بضمیمه‌ کتاب‌ خماسیات‌
علامه، قم، ۱۳۷۱ش.، 2 جلد، خطاط: عبدالرحیم افشاری زنجانی